TRADITSIOONILISE TIIBETI MEDITSIINI, KUNYE MASSAAŽI ja VÄLISTE TERAAPIATE PROGRAMM 2020/2021/2022

11. veebruar 2020

TRADITSIOONILISE TIIBETI MEDITSIINI (TTM),

KuNye Massaaži (KNYM)- ja väliste Teraapiate alg- ja jätkukursuse programm 2020/2021/2022

 (Traditonal Tibetan medicine and KuNye massage and theraphy preliminary basic course and advanced course workshop program)

On algamas tõeliselt väärtuslik ja põhjalik TTM ja KNYM kursus mis vältab 3 aastat. Kevadkursus algab juba 14. märtsil ja oled väga oodatud liituma meie õppegrupiga! Oleme ka Töötukassa koostööparnerid!

TIIBETI TRADITSIOONILISE MEDITSIINI-, TIIBETI KUNYE
MASSAAŽI- JA VÄLISTE TERAAPIATE ÕPPEKAVA:
Kevadkursuse õppekava maht kokku 60 ak/h
Kestvus: Õpe kestab 15 päeva ja algab 14.03.- 26.04.2020
Õppekeel: Loeng toimub Tiibeti keeles, tõlkega inglise keelde ja vajadusel Eesti
keelde.
Õpetaja- Tiibeti Meditsiini arst Lopsang Tenzing Lama, sertifitseeritud koolitaja
Nepaalist
Suurepärane võimalus Eestis kõigil omandada uudne Tiibeti ravimeetod autentsest
algallikast otse Tallinna südames, soovituslik eriti terapeutidele, massööridele jm
praktikutele kes soovivad teisi aidata ja olla osa iidse Tiibeti ravikunsti saladustest
autentsetelt Tiibeti meditsiini arstidelt ja jooga praktikutelt! Mõeldud ka neile kes
lihtsalt soovivad enda ravimiseks mõista Tiibeti Meditsiini alustalasid ja terapeudid
kes soovivad mitmekesistada oma teadmisi ja õppida ära KuNye massaaž ja
erinevad välised teraapiad, toitumine ja kogu tervise käsitlus preventsioonist kuni
ravini! Kuna Tiibeti KuNye massaaži teostamiseks on vaja teada Tiibeti Medistiini
baasteadmisi siis on see ühendukurusena eriti tõhus sest toetub teineteisel.
AJAKAVA
Aastas toimuvad loengud 2-4 kuu jooksul.
Toimumisaeg: 14, 15, 19,20, 21,22.märts 2020; 3, 4,5,17, 18,19, 23, 25, 26 aprill
2020
N: 18.00-21.00
R 18.00-21.00
L; 10.00-13.00
P: 10.00-13.00
Hind: kevadkursuse hind 750 eurot ( võimalik maksta kahes osas, või korra kaupa)
Võimalik loengutel osaleda ka päeva kaupa.
1 päev 60 eurot
Soodushind: neile kes on Nyingma Budismi Kogudus Ogyen Wodsal Choelingi
liikmed (päeva hind 50 eurot, kogu kursus 700 eurot)
SIHTGRUPP
Tiibeti meditsiini ja Ku Nye massaaziõpe sobib kõigile, kes tunnevad huvi
idamaade tervendamismeetodite vastu ja soovivad ka enda tervisest ja kehast
rohkem teada saada.
Erinevaid TB ja KM teraapiaid sobib kasutada koos mõne teise teraapiaga ja on ka
suurepärane iseseisev meetod oma pere aitamiseks ja toetamiseks. Kõik need kes
huvituvad tervise hoidmisest, säilitamisest ja arendamisest mitmel eri tasandil:
füüsilisel ja vaimsel tasandil, õppida tundma inimese energeetikat ja tõesti mõista
haiguste tekkepõhjuseid siis olete väga oodatud!
LISAINFO:
Õpe toimub kooli ruumides Laki 19, Tallinn
KURSUSE MAHT: kevadkursuse maht 60 ak h.
ÕPETAJAD:
1. Lopsang Tenzing Lama, Tiibeti Meditsiini eraarst,
terapeut. (Nepaali Tiibeti Meditsiini õppeasutuste
litsentsid).
TOIMUMISE KOHT: OM Massaaz Tervise- ja Heaolu Keskus, Laki 19, Tallinn.
REGISTREERIMINE LOENGUTELE: registreerige kurusele kodulehel
ommassaaz.ee koolituskalender:

Koolituskalender


ÕPPEKAVA RÜHMA NIMETUS: teraapia- ja taastusravi
Õppekava koostamise alus: Puudub
ÕPPEKESKKOND: Õppeklass on vaibaga, toolid, lauad, tahvel, projektor.
ÕPPEMATERJALIDE LOEND: – materjal on tiibeti keeles ja see võetakse läbi
koos õpetajaga
LÕPETAMISE TINGIMUSED: Tunnistus väljastatakse koolitusel osalenuile
soovi korral.
ÕPIVÄLJUNDID: Teoreetiline õpe. Õpilane teab Tiibeti Meditsiini
baaspõhimõtteid, juurtantrat jm teoreetilisi ja praktilisi Tiibeti meditsiini oskusi
vastavalt õppekavale. Oskab teha erinevaid väliseid teraapiaid, teab mis on pulsija uriini diagnostika, algtasemel suudab mõista peamisi ravimeetoodeid ja neid
kasutada teraapiate tegemisel. Oskab analüüsida toitumist eri aastaaegadel. Oskab
teha KuNye massaaži.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d,
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Tiibeti Traditsioonilise meditsiini algkursuse tutvustus
KUS: OM Massaaz Tervise- ja Heaolu Keskuses, Laki 19, Tallinn.
MIS: Kursus on sissejuhatus Tiibeti Meditsiini baasõppesse ja tutvustab Tiibeti
Meditsiini peamisi alustalasid ja põhimõtteid, annab ülevaate ajaloost ja peamistest
õppesuundadest ja ravivõimalustest. Õpetab kõik vajaliku selleks kuidas teha
kliendile terviklik teraapia, massaaž vm protseduur tervise parandamiseks.
Seda ravisüsteemi kutsutakse Tiibeti keeles: Sowa Rigpa ja 6000 aastat vana
ravisüsteem toimib edukalt ka tänapäeval sest selgitab välja haiguste algpõhjuseid
mida seeläbi on võimalik ka juuretasandil ravida ja mõista. Õpetus on äärmiselt
kallihinnaline ja väärtuslik mis kantud õpetajalt õpilasele edasi iidsetest aegadest.
Õpetus hõlmab sügavat teadmist inimese kehast ja meelest ja energiate tasakaalust
ja tasakaalutusest. Juthok Jõnten Gompo õpetus neljast tantrast on alustekst mille
alusel õpitakse süsteemi tänapäevani. See õpetus hõlmab anatoomiat,
üsioloogiat,Patoloogiast, embrüoloogiast, toitumisest, eluviisist, välistest ja
sisemistest raviviisidest. Juurtantra on õpetuse esimene osa, mis annab ülevaate
inimese ja tema ümbritseva omavahelisest seosest ja põhjustagajärg
seaduspärasustest, meditsiin on lahutamatult seotud ka budistlike meetoditega
läheneda kehale kui tervikule mille juhtivaks jõuks on inimese meel millest oleneb
kas inimene on terve või haige. Sellele õppele lisanduvad praktilised õpitoad ja
KuNye massaaži õppimine ja väga erinevate keha väliste teraapiate loeteluga saate
tuvuda allpool.
Kursuse kestvus: 15 päeva, 60 ak/ h
Toimumisaeg: 14, 15, 19,20, 21,22.märts; 3, 4,5,17, 18,19, 23, 25, 26 aprill 2020
KURSUSE SISU:
Tiibeti terapeudi õpitoa sissejuhatav programm: 1-10 päev
1. Keha moodustumine:
Anatoomia
1. Keha moodustusmise põhjused
2. Tingimused mis abistavad arengut
3. Sündimise märgid
1. Keha
2. Jangchoki mõõt
3. 5 vitaalset organit
4. 6 organit
3. Psühholoogia
1. Siseorganite süsteem
2. Kanalite- ja vereringe süsteem
3. Haavatavad punktid
4. Seedesüsteem, väljutus.
Definitsioon
Keha ülesehitus, organid
Keha tuule, sapi, lima süsteem
Haiguse põhjused
Haiguse tingimused
Toit ja käitumine, aastaajad
Üldine ravi
Üksikasjalik ravi
Terapeudi eetika.
Täpsemalt:
–Tiibeti Meditsiini ehk Sowa Rigpa tutvustus, elemendid ja elementide süsteem
– Tiibeti terminoloogia
– Tantristlik süsteem
– Viis elementi ja “tendrel” ehk põhjuse ja tagajärje seadus
– Kolm kehaenergiat ja kehatüüpi. Tuule – rLungi, sapi – mKrispha ning lima ehk
Badkan energiate jaotus, talitlus ning paiknemine kehas. Nende tasakaalutusest
põhjustatud terviseprobleemidest
2. Juurtantra– Tervise ja haiguse põhimõtted
1.1. Sissejuhatus nelja tantrasse- Juurtantra, Selgitav Tantra, Suuliste Juhiste
Tantra ja Lõpetav Tantra.
Selgitus:
• Juurtantra on nö sissejuhatus tiibeti meditsiini ja selle lühikokkuvõte.
• Selgitavas Tantras räägitakse embrüoloogiast, anatoomiast, füsioloogiast,
haiguste põhjustest ja levikuteedest, sümptomitest, käitumise ja toitumise
põhimõtetest, ravimitest, meditsiinilistest instrumentidest, ravimise
üldpõhimõtetest, arsti eetikast ja muust.
• Suuliste Juhiste Tantra on kõige mahukam ja käsitleb patoloogiat: erinevate
kehaenergiate tasakaalutused, sisehaigused, palavikud, ülakeha haigused,
elutähtsate- ja õõnesorganite haigused, suguorganite haigused, üldhaigused,
lastehaigused, naistehaigused, nähtamatute jõudude poolt põhjustatud haigused (s.h
vaimuhaigused), traumatoloogia, toksikoloogia, geriaatria, viljatus ja muud.
• Lõpetav Tantra on kõige praktilisem ja sisaldab: pulsidiagnostika,
uriinidiagnostika, erinevad ravimvormid ja nende valmistamine, välispidised
teraapiad ja protseduurid.
3. Diagnoosimise põhimõtted, sealhulgas pulsilugemise, keele- ja uriinivaatluse
ning haiguste sümptomite baasteadmised.
1.2. Sapi, tuule ja lima õpetus
1.3. Vee analüüs
1.4. Kanalite analüüs
1.5. Kanalite paneeli analüüs
1.6. Tervise ja haiguste peamised printsiibid
1.7. Pulsi lugemise-, keele-, uriini ja haiguste sümptomite peamised analüüsimise
printsiibid
1.8. Toidu ja eluviisiga teostatavad ravialused
1.9. Ravimtaimede abinõu printsiibid
1.10. Sisemiste teraapiate abinõud
10-15 päev- Ku Nye massaaži tutvustus, eripärad (Kunye massaaži õpe sellest
2 päeva)
− Õlide valmistamine, hoidmine ja kasutamine
− Abistavad liigeste liigutamised
− Massaažitehnikad
− Rindkere, käte ja jalgade lihaste käsitlemine
– Vere ringlemise ja hingamise tehnikad
– Ebapuhta tuule puhastustehnikad
− Õli eemaldamise tehnikad
− Puhke asendid
– Kogu kanalite süsteemi puhatsus
– Massaazi teostamine
– Töökoha ja töövahendite ettevalmistus
Kutse- eetika- ja tööohutuse õppimine
Massaaži võtete ja -tehnikate õppimine
Massaaži näidustused ja vastunäidustused
Kursus edasijõudnutele: Välised teraapiad ja diagnoosimine
Väliste teraapiate loenguga läheme edasi kui jääb aega, kui ei, jätkub sügisel
ja järgneval kahel aastal
Õpetatakse kuidas kasutada massaazi abivahendina tsoonide mõjutamiseks kive,
teokarpe, oksi jm. Erinevad massaazitehnikad, punktide mõjutamine erinevatel
eesmärkidel, leotamised, kompressid jm.
1. Selgitus: Tiibeti Meditsiinis on kasutusel erinevaid väliseid teraapiaid. Välised
teraapiad põhinevad energiate süsteemil (kuum, külm ja vibratsioonid jm).Õpetaja
teeb ise valiku vastavalt õpilaste valmisolekule ja võtab läbi nii palju kui jõuab
kevadisel kursusel, edasi läheme septembris 2020.
VÄLISTE TTM ja KUNYE MASSAAŽI TERAAPIATE LIIGID OSA 1
(sügiskursus)
– Kivimassaaž
– Moxa tehnikad ja punktid
– Moksibustsiooni ehk põletusteraapia 6 liiki – Kuputeraapia, eri tüübid, märk, kuiv jne
– Bambuskepi teraapia
– Teokarpidega massaaz
– Kanalid ja energiakeskused (chakrad) – Punktid kehal – Kuumad ja külmad kompressid
– Erinevad veeteraapiad – Astroloogia
– Diagnostika peamised alused
DIAGNOOSIMINE, ALUSED, keha tundma õppimine, meeleelundite tundma
õppimine.
Erinevad diagnoosimise liigid:
Uriinianalüüs
Pulsilugemine
Akupunktuuri ehk nõelravi alused.
Energiate tasakaalustamine, ravi, kaitse süsteemid jpm
2. TTM ja Ku Nye Massaž edasijõudnutele-puhastavad teraapiad osa 1
· Lühike sissejuhatus füüsilistele punktidele
· Sissejuhatus puhastavatele tehnikatele
· Üldine puhastus
· Praktiline puhastus
· Äge puhastus
· Pehme puhastus
3. Edasijõudnute TTM ja Ku Nye Massaaž – toitumine
· Traditsioonilise Tiibeti meditsiini süsteem toitumisest
4. Edasijõudnud: TTM ja Ku Nye Massaaž – Spetsiaalsed oksendamise
teraapiad lima eemaldamiseks, osa 2
· Sissejuhatus TM oksendamise teraapiatesse
· Äge taimede baasil oksendamine
· Pehme oksendamine erinevate taimede abil
5. Edasijõudnud TTM ja Ku Nye Massažis: nina tehnikad, teraapiad osa 3
· Nina teraapia ülevaade:
· Nina protseduuride kasulikkus
· Nina puhastustehnikad
6. Edasijõudnud TTM ja Ku Nye Massaaz- Metsa moxibutsioon, teraapiad
osa 4
· Sissejuhatus moxibutsiooni ja punktide süsteem
· Taime Moxa
· Puukepi moksha
7. Edasijõudnud TTM ja Ku Nye Massaž- kuumad ja külmad kompressid,
teraapiad osa 5
· Sissejuhatus külma- ja kuuma teraapiatesse
· Jääravi
· Soolaravi
8. Edasijõudnud TTM ja Ku Nye Massaaž – märjad teraapiad, leotamine
(Lum), osa 6
· Sissejuhatus leotamise praktikasse (Lum)
· Naturaalne Lum
· Kunstlik Lum
9. Edasijõudnud TTM ja Ku Nye Massaaž- salviravi, teraapiad osa 7
· Sissejuhatus salviteraapiasse
· Erinevad õli salvitüübid
10. Edasijõudnud TTM ja Ku Nye Massaaž´kuputeraapia, osa 8
· Sissejuhatus kuputeraapiasse
· erinevad kupud
· sarvedega massaaž
11. Edasijõudnute TTM ja Ku Nye Massaaž, akupunktuur, teraapiad osa 9
· Sissejuhatus akupunktuuri ja punktide süsteemi
· Akupunktuuri tehnikad
· Tava nõel
· Kuldnõel
12. . Edasijõudnute TTM ja Ku Nye Massaaž- Diagnostika peamised alused
Diagnoosimise alused, keha tundma õppimine, meeleelundite tundma õppimine.
Erinevad diagnoosimise liigid:
Uriinianalüüs
Pulsilugemine
Akupunktuuri ehk nõelravi alused.
Energiate tasakaalustamine, ravi, kaitse süsteemid jpm
Õpetaja: Lobsang Tenzing Lama hakkas 17 aastaselt õppima Tiibeti Meditsiini
oma õpetaja dr. Tshewang Dondrupi juures alustades 4 juurtantrast Nubri külas
(Nepalis Tiibeti piiri lähedal asuv küla), peale õpetaja surma läks ta Tiibetisse
õppima meditsiini oma arstist sugulase juurde mitmeks aastaks, ta käis seal suviti
3-6 kuud igal aastal. Ta praktiseeris meditsiini 23 eluaastast Tiibeti dr. Gelak
Giatso juures 1,5 a tema Kliinikus Kathmandus. Peale seda aitas ta Nepaali külades
igal aastal 2korda aastas vastu võtta 2000 patsienti tehes vabatahtlikku tööd. Kui
ta elas Nubri külas tegi ta kõik ravimid ise tehes seda tööd palju aastaid. Euroopa
piirkonnast on käinud nt Venemaal 2 korda ja tegeles paljude patsientidega. Tal on
töökogemust praktiseeriva ravijana 22 aastat. Ta on käinud koolides ja paljudel
kursustel, siin mõned alljärgnevad: (Sertifikaadid) Sowa Rigpa Association Nepal;
lõpetanud 5 aastase õppe Yuthok Sorig Medical Institute-is, Sowa Rigpa
International College´is Sowa Rigpa Association  ja Nepali valitsus on andnud talle ka
aukirja selle eest, et ta on aidanud paljusid inimesi heategevuslikus korras. Hetkel
töötab: Phudrak Sorig Medical and Astrology Clinic (Meditsiini ja Astroloogia
Kliinikus). Ta on auväärne ravitseja ja Tiibeti Meditsiini spetsialist kes on tulnud
inimesi aitama oma teadmiste ja oskustega. Eravastuvõtu võimalus
https://lodeypemazhedpa.org/borneerimine/. Registreerimine koolitusele: palume registreeida koolitusele hiljemalt 21.
veebruariks. Peale registreerumist saadetakse ettemaksuarve 50 eurot, mille
õigeaegne tasumine garanteerib koha koolitusel ja mis loobumisel ei kuulu
tagastamisele. Kogu kursuse arve peab olema tasutud hiljemalt 1 nädal enne
kursust, arve tasumine garanteerib koha õppegrupis. Loobumisel nädal enne
koolitust ei tagastata broneerimise tasu.
info@ommassaaz.ee
HIND: 750 eurot . Hind sisaldab koolitust, koolituseks vajalikke vahendeid ja
teepause.
Koolitus on mõeldud kõigile terapeutidele, massööridele ja muudele idamaiste
meditsiinisüsteemide huvilistele ja omab väga praktilist väärtust. Võib võtta
iseseisvana nt kevad või sügiskursusena või osana Tiibeti Meditsiini- ja KuNye
Massaaži 3 aastasest jätkukoolitusest. Kursuse läbinud saavad õppida edasi Tiibeti
väliste teraapiate ja meditsiini jätkukursusel alates 2021/2022 aastal.
LISAINFO:
E-mail: info@ommassaaz.ee
Tel: 5518848
ommassaaz.ee
MUU INFO
ÕPPEKAVARÜHM: teraapia- ja taastusravi
ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:
Ruumides toolid ja padjad istumiseks ning pabertahvel , toolid ja lauad, projektor.
ÕPPEMATARJALID: õpetaja materjalid mida vajadusel jagatakse kohapeal
ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse läbinu teab Tiibeti meditsiini peamisi suundi ja baasteadmisi. Oskab
kuruse lõpus teha KuNye massaaži ja tunneb erinevaid väliseid raviteraapiaid.
Suudab oma klientidele pakkuda mitmekesist nõu toitumisest, tervsilikest.
eluviisidest ja abistada neid erinevate ravivõtetega.
Õppijale väljastatakse soovi korral tunnistus.

Liitu meie uudiskirjaga

Oled alati kursis meie uudistega.

    Share This